سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • عناصر توجه

توجه از سه عنصر شناختی[1]، عاطفی[2] و رفتاری[3] تشکیل می­گردد:

  • عنصر شناختی به اطلاعات و دانسته­های فرد در مورد یک موضوع، رویداد یا اقدام اطلاق می­گردد. گاه توجه ما بیش از هر چیزی، مبتنی بر مطالعه در علت های و حقایق آن موضوع می باشد. اگر ارزیابی فرد بیش از هر چیز مبتنی بر باور او در مورد خصوصیات موضوع توجه باشد، آن را توجه مبتنی بر شناخت می نامند (ارونسون و همکاران، 1385).
  • بعد عاطفی، به احساس خوب یا بد، مثبت یا منفی، مفید یا غیرمفید بودن شخص تصریح دارد. نظری که بیشتر مبتنی بر هیجان و ارزش­ها باشد تا بر ارزشیابی عینی مزایا و معایب، توجه مبتنی بر عواطف خوانده می­گردد. منشا این بعد، ارزش های انسانی و باور های اخلاق می باشد. سرچشمه دیگر توجه­های مبتنی بر عواطف، عکس العمل افراد و یا عکس العمل زیبایی شناختی فرد می باشد (کریمی، 1389).
  • بعد رفتاری توجه، آمادگی شخص برای اقدام را در نظر دارد. این بعد، شامل نظاره چگونگی رفتار فرد نسبت به توجه می باشد. بنا بر تئوری ادراک خویشتن، تحت شرایط خاص، فرد نمی­داند چه احساسی نسبت به موضوعی دارد، تا آنکه رفتار خود را نسبت به آن موضوع ببیند. افراد تحت شرایط خاص، توجه خود را از رفتارهای خویش استنتاج می­نمایند (ارونسون و دیگران، 1385).

این سه عنصر، مولفه­های تشکیل دهنده حالتی به نام توجه می باشد. این حالت نه تنها از ترکیب این سه عامل ناشی می­گردد بلکه تعامل آنها با یکدیگر نیز در این زمینه تأثیر دارد. به بیانی دیگر، شناخت فرد در زمینه خاصی و اطلاعات او در این ارتباط، احساسات و عواطف او را تحت تاثیر قرار داده و حالت خوشایند یا ناخوشایند نسبت به این موضوع در او پدید می­آورد. از سوی دیگر، احساسات مثبت یا منفی و عواطف خوشایند یا ناخوشایند بر روی شناخت افراد اثر می­گذارد و برداشت­های متفاوتی در او پدید می­آورد و هر کدام از شناخت­ها و احساسات آمادگی برای اقدام بشر را متاثر می­سازد. پس، یک ارتباط تعاملی عمیق بین مولفه­های توجه هست که نه تنها هر کدام در پیدایش و شکل­گیری توجه اثرگذار می باشد، بلکه هر کدام از آنها دیگری را نیز متاثر می­سازد. سازه توجه، نه تنها از اجزا و عناصر خویش اثر می­پذیرد بلکه هر توجه، تحت تاثیر توجه­های گوناگون دیگری نیز قرار می­گیرد. به این ترتیب، یک شبکه پیچیده از روابط شناختی، احساسی و رفتاری در هر فرد هست که نحوه عملکرد او را شکل می­دهد (کریمی و صفاری نیا، 1384).

[1]. Cognitive

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Feeling

[3]. Action tendency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد