سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از مهم­ترین روش­ها برای مطلع شدن از ادراک و پذیرش کاربران نسبت به پیام­های تبلیغاتی، مطالعه توجه کاربران می باشد (واندن برگ و کاتز[1]، 1999). توجه، یکی از مهمترین مفاهیم در سیستم­های اطلاعاتی و تحقیقات بازاریابی می باشد (پتت[2]، 2011). توجه نسبت به تبلیغات، به گونه کلی به مفهوم یک مهارت آموخته شده[3] برای پاسخگویی مداوم به صورت مطلوب یا نامطلوب نسبت به تبلیغات می­باشد. در نظر داشتن تبلیغات ممکن می باشد که چگونگی درک تبلیغی خاص را دستخوش تغییر نماید (کاستاندا و همکاران[4]، 2009).

مکنزی و همکاران (1989) بر این باورند که تاثیر مستقیم توجه نسبت به تبلیغات[5] بر توجه نسبت به نوع تبلیغ[6] صورت گرفته، بسیار محتمل می باشد زیرا عکس العمل احساسی[7] مصرف­کننده نسبت به تبلیغات بر توجه مصرف­کننده نسبت به تبلیغی خاص، تاثیرگذار می باشد.

بسیاری از محققان در طول دوران مطالعه تبلیغات، از توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی به عنوان مبنایی برای سنجش عکس العمل کاربران به تبلیغات تجاری بهره گیری نموده و می­نمایند (چن و ولز[8]، 1999؛ مهتا، 2000؛ هادیجا و همکاران[9]، 2012).

تعاریف متعددی برای توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی ارائه شده می باشد که تعدادی از آنها به قرار زیر می باشند:

  • توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی، زمینه برای پاسخ به یک محرک تبلیغاتی خاص، به صورت مطلوب یا نامطلوب طی یک جایگاه نمایشی خاص می باشد (بیهال و همکاران، 2004).
  • توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی، ساختاری عاطفی[10] می باشد که انعکاس­دهنده ارزیابی­های ذهنی[11] نسبت به محرک­های تبلیغات می­باشد (مکنزی و همکاران، 1989؛ مکنزی و همکاران، 1986؛ هاپکینز و همکاران، 2004).
  • توجه نسبت به تبلیغات اینترنتی، تجمعی از ارزیابی­های وزنی[12] ویژگی­های درک شده[13] و اثرات محصولات[14] می­باشد (براکت و کار[15]، 2001؛ وانگ و همکاران، 2009).

در معنای ساده­تر توجه نسبت به تبلیغات، احساسات مثبت یا منفی کاربران نسبت به تبلیغات، محصولات و خدمات را اندازه­گیری می­نماید (مکنزی و همکاران، 1986). یکی از مفروضاتی[16] که در تئوری توجه نسبت به تبلیغات، به کرات مورد بهره گیری قرار می­گیرد این می باشد که توجه نسبت به تبلیغات تاثیر قوی بر توجه نسبت به برند[17] دارد و توجه نسبت به برند تاثیر مثبتی بر قصد خرید خواهد داشت (برنر و کومار، 2000). اما توصیف توجه­های مثبت و منفی مصرف­کنندگان نسبت به تبلیغات، به هیچ وجه آسان نیست، زیرا در نظر داشتن متغیرهای متعدد متنوعی مانند رسانه، جنسیت و نژاد وابسته می­باشد (هادیجا و همکاران، 2012).

در عصر دیجیتال حاضر، بین توجه شکل گرفته نسبت به تلویزیون و وب، تفاوت هست. اولین و مهمترین مورد این می باشد که تاکید گردد تا تبلیغات صورت گرفته در بستر اینترنت، تمام تمرکز کاربر را به خود جلب نمی­نماید، زیرا صفحات اینترنتی از مطالب و محتوای متفاوت و متنوعی اشغال شده­اند. در هنگام تماشای تلویزیون، مصرف­کننده تنها بر تبلیغات تمرکز می­نماید و در این هنگام، هیچ چیزی در تلویزیون، باعث پرت کردن حواس مصرف کننده نمی گردد. در اینترنت، تبلیغات تقریبا هیچگاه تنها مطالب وب سایتها محسوب نمی­شوند، در نتیجه بایستی برای کسب توجه کاربران با سایر مطالب وب سایت، وارد نزاع شوند (برنر و کومار، 2000). به علاوه متغیرهای بسیاری در سلسله مراتب اثرات تبلیغات اینترنتی[18] نسبت به محیط­های سنتی تبلیغات، هست (هادیجا و همکاران، 2012).

این مهم نیست که چقدر زمان، کوشش و یا پول برای یک تبلیغ هزینه می­گردد، بلکه مهم این می باشد که بازاریابان ایمان دارندکه تبلیغات با تأثیر بر توجه مصرف­کنندگان، یک عنصر کلیدی جهت فروش محصولات و خدمات می­باشد. تئوری عکس العمل معقول[19]، نشان می­دهد که توجه مصرف­کنندگان با رفتار آنها ارتباط قوی داشته، به این مفهوم که اثرگذاری تبلیغات بر روی توجه مصرف­کنندگان، پیامهای بسیاری را برای رفتار مصرف­کننده دارد (کمپبل و رایت[20]، 2008).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]. Vanden Bergh & Katz

[2]. Patet

[3]. learned predisposition

[4]. Castaneda, et al.

[5]. Attitude towards advertising

[6]. Attitude towards the advertisement

[7]. Affective  reaction

[8]. Chen & Wells

[9]. Hadija, et al.

[10]. Affective construct

[11]. Subjective evaluations

[12]. Weighted evaluations

[13]. Perceived attributes

[14]. Consequences of products

[15]. Brackett & Carr

[16]. Prepositions

[17]. Attitude toward the brand

[18]. Hierarachy of effects

[19]. Responed action

[20]. Cambell and Wright

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد