متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

3-تعاریف

2-3-1- پروژه

طبق تعریف انیستیتو مدیریت پروژه آمریکا (PMI)[1] پروژه مجموعه‌ای از فعالیت‌های موقتی می باشد که برای تحقق یک هدف مشخص و ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص انجام می‌پذیرد.

بر اساس این تعریف و طبق توضیحات PMI ویژگیهای که یک پروژه را می‌توان به این تبیین بیان نمود. اول اینکه پروژه یک کار منحصر به فرد، جدید و غیر تکراری می باشد. جدید بودن پروژه به این مفهوم می باشد که پروژه یک محصول منحصر به فرد با مشخصات فنی تعیین شده دارد، هرچند ممکن می باشد محصول پروژه مشابه محصولات پروژه‌های دیگر باشد. ویژگی بعدی پروژه این می باشد که پروژه دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت می باشد. عملاً زمانی مجموعه‌ای از فعالیتها را می‌توان در قالب یک پروژه مطرح نمود، که این مجموعه فعالیت خروجی قابل ارایه داشته باشند، و نه اینکه ارایه محصول در آنها در گرو اجرای پروژه دیگری باشد موقتی بودن پروژه و به تعبیری داشتن یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف ویژگی دیگر پروژه‌هاست. بر این اساس مجموعه‌ای از فعالیتها که بصورت مستمر در سازمانی در جریان هستند، را نمی‌توان پروژه دانست.  هر جزء از پروژه دارای زمان – منابع و هزینه خاصی می باشد که روابط و وابستگی خاصی بین آنها حاکم می باشد و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی می باشد. در نهایت محصول پروژه بایستی در زمان مقرر و با هزینه مشخص انجام پذیرد، در صورتی که زمان دستیابی به هدفی محدود نباشد، به مجموعه فعالیت‌هایی که جهت دستیابی به آن هدف انجام می‌پذیرد نمی‌توان پروژه گفت (Project Management Institute، 2010).

[1] Project Management Institute

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید