متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

در قانون اساسی آمریکا صحبتی از حکومت های محلی و شهری به میان نیامده می باشد. این نوع حکومت ها توسط ایالت ها ایجاد می شوند و تحت قاعده در می آیند. بنابر این در این کشور حدود 50 نوع و شکل متفاوت از حکومت های محلی و شهری هست. هر ایالت، قدرت حکومت شهری را در منشور آن مشخص می کند. اما مرور منابع مختلف در زمینه انواع حکومت شهری در آمریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور می باشد:

 • مدل شهردار – و – شورا[1]
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شهردار قوی – شورا
 • شهردار ضعیف – شورا
 • مدل شورا – مدیر شهر[2]
 • مدل کمیسیونی[3]
 • مدل گرد هم آیی و نشست شهری باز و نماینده[4]

مطالعه های اخیر نشان داده می باشد که تفاوت بین شکل شهردار – شورا و شورا – مدیر به گونه مداوم کمتر و کمتر می گردد. شهر های دارای شکل شهردار – شورا کوشش در بهبود مدیریت دارند و شهر های دارای شکل شورا – مدیر در جهت تقویت رهبری و پاسخدهی سیاسی کوشش می کنند (اسدی و همکاران، 1390).

شکل شهردار و شورا

این شکل مانند انواع سنتی حکومت شهری در ایالات متحده می باشد. در این شکل از حکومت شهری، در صورتی که قدرت شورا کاهش یابد شهردار اختیارات و قدرت بیشتری پیدا می کند از این رو این مدل را می توان به دو شکل شهردار ضعیف – شورا و شهردار قوی – شورا تقسیم نمود. مانند ویژگی های عمده این شکل از حکومت شهری می توان به نکات زیر تصریح نمود:

 • تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر
 • شهردار دارای قدرت اجرایی می باشد در حالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده دارد
 • شهردار اغلب به گونه مستقیم انتخاب می گردد و تمام وقت و با مقرری معین می باشد

این شکل از حکومت شهری معمولا در شهر های بزرگ یا خیلی کوچک (25000 نفر) به کار می رود. شهردار بسته به منشور شهر می تواند قوی یا ضعیف باشد (اسدی و همکاران، 1390).

شهردار ضعیف شورا[5]

در این شکل، شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی می باشد که از طریق کمیته های زیر مجموعه خود اعمال می کند. شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی می باشد اما تعدادی از کارکردهای قضایی و قانون گذاری را به عهده دارد. بسیاری از مسئولان بخش های شهرداری در اینگونه شهرها، مستقیما انتخاب می شوند. در گذشته، نتیجه چنین نظام و حکومت شهری، فقدان رهبری سازمان یافته بود زیرا قدرت و مسئولیت در این شکل از حکومت بسیار پراکنده بود. تنها شخصی که در این سیستم قادر بود مراجع قدرت متفرق را با هم دیگر متناسب کند اربابان شهر[6] یا ماشین سیاسی[7] بود اما هزینه هایی که برای خدمات وی پرداخت می گردید بسیار بالا و کیفیت نتایج آن نیز پایین بود. از این رو این شکل از حکومت شهری با شهردار ضعیف مقبولیت چندانی نیافته می باشد (اسدی و همکاران، 1390).

[1] Mayor-and-Council Form

[2] Council – Manager Form

[3] The Commission Form

[4] Open Town Meeting and Representative Town Meeting

[5] Weak Mayor-Council

[6] Bosses

[7] Political Machine

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف انجام پژوهش
 • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

 • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

 • سوالات پژوهش
 • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
 • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد