متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه

بعضی از جنبه های تئوری در ارتباط با RBV از مدتها قبل اندیشیده گردید و به گونه رسمی به تصویب رسید که با یکدیگر یک چارچوب دقیق از یک تئوری عملی را ایجاد کردند.

درحالی که مجموعه تحت تاثیر تحقیقات درزمینه مدیریت استراتژیک بود، Briger Wernerfelt در مقاله اش یک نگاه منبع محوردر یک شرکت در سال 1984 عنوان نمود که که البته منشاء RBV می تواند به تحقیقات قبلی بر گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با نگاه به گذشته مواردی را می توان در آثار Selznick (1957), Coase (1937),penrose (1959),Stigler (1961),Chandler(1962,1977), and Williamson (1975)پیدا نمود که در آن تاکید شده می باشد که به منابع و پیامدهای آن برای عملکرد شرکت اهمیت قائل شوید.

این الگو از تمرکز محدود نئوکلاسیک به منطق گسترده تر تفییر پیدا نمود و در آینده ای نزدیک در ایجاد رشته های مختلف دانشگاهی (اقتصاد سازمانهای اقتصادی ، اقتصاد سازمانهای برجسته) تأثیر مهمی را اعمال نمود.

دو نشریه به دنبال اولین مقاله از wernerfelt توسط barney در سال a1986و 986b1 منتشر گردید.

اگر چه که wernerfelt به این موضوع تصریح ای نداشت، اظهارات barney در ارتباط با بازارهایی با فاکتور استراتژیک و تأثیر انتظارات توانست چهار چوب RBV را توسعه دهد.

مفاهیمی که با عنوان چهار چوب RBV ترکیب شده بودند سپس توسط lipman and rumelt(uncertain imitability, 1982), rumelt (isolating mechanisms)and Dirick cool(inimitability and its causes, 1989) بند بند شدند.

چهار چوب بارنی پایه محکمی برای دیگران بود که با پیشینه نظری قویتری توسط conner(1991), Mahoney and Pandian(1992), conner and Prahalad(1996) and Makadok(2001)  ارائه شده بود که RBV را با در نظر داشتن دیگر زمینه های مختلف پژوهشی تعیین کردند.

بیشتر روشهای عملی توسط Amit وShoemaker  در سال 1993 فراهم شده بودند در حالی که بعداً انتقادهایی از سوی    Priem and Butler(2001a,2001b) and Hoopes, Madsen and Walker(2003) گردید.

RBV  جذابیت یکسانی برای محققان مدیریت دارد و مطالب بسیاری برای آن هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه