سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • سوالات پژوهش
 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

 

 • چارچوب نظری پژوهش

مدل مفهومی این پژوهش براساس ترکیب مدل­های ارائه شده در تحقیقات انورمیر (2012)، پترسامانسن (2012) و عظیم و حق[1] (2012) می­باشد. خاطر نشان می گردد که در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی و پاسخ رفتاری از پژوهش عظیم و حق (2012)، اعتماد به تبلیغات اینترنتی از پژوهش پترسامانسن (2012) و کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی از مطالعه انورمیر (2012)، اخذ شده می باشد. در این پژوهش در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی، متغیر مستقل؛ اعتماد به تبلیغات اینترنتی، متغیر میانجی و پاسخ رفتاری متغیر وابسته می­باشد.

 

 

 

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 • فرضیه­های پژوهش
 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات ارتباط مثبت و معناداری هست.
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی ارتباط مثبت و معناداری هست.

 

هدف اصلی این پژوهش، این می باشد که با ارائه یک مدل پژوهشی جامع، ارتباط میان توجه تبلیغات اینترنتی، اعتماد تبلیغات اینترنتی و پاسخ رفتاری- شامل کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی را مورد مطالعه و مطالعه قرار دهد. نتایج این پژوهش می­تواند راهی برای برآورده ساختن نیاز شرکت­های تبلیغاتی به دانش ایجاد اعتماد در میان کاربران اینترنتی و افزایش اثربخشی تبلیغات اینترنتی به مقصود کسب سود حداکثری توسط بنگاه­های اقتصادی باشد.

[1]. Azeem & Haq

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد