عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تغییرات جزایر حرارتی با اعمال عملگر اشتراک‌گیری بر جزایر حرارتی سال های مختلف نشان‌دهنده‌‌ی گسترش و پدیدار شدن جزایر جدید در طول مدت مورد مطالعه می‌باشد. این مناطق نشان‌دهنده‌ی مناطقی می باشد که طی مدت اشتراک‌گیری همواره به صورت ثابت غیر از جزایر بوده‌اند. در اهواز جزیره‌ی واقع در قسمت غربی شهر محدوده‌ی کارخانه فولاد، دویست دستگاه کارخانه فولاد، شهرک نفت و کوی باهنر در این مدت به آرامی در حال گسترش بوده می باشد در حالیکه جزیره‌‌ی شمال غرب شهر گسترش بسیارکم حوالی کیان‌شهر و ورزشگاه غدیر و جزیره جنوب‌غربی شهر حواشی پردیس با گسترش سطوح ساخته شده در سال‌های پایانی در حال گسترش بوده می باشد (شکل5-2 و 5-3).

مطالعه همین طریقه در اصفهان حاکی از ایجاد جزیره‌ای جدید در قسمت جنوب شرقی شهر  کارخانه قند، خاتون‌آباد، ارغوانیه، حوالی خیابان مشتاقو  شرق آیت‌الله طالقانی و گسترش و ادغام شدن این جزایر با جزایر جنوبی شهر جنوب این شهر در بزرگراه شهید کشوری، قسمت‌های شرقی شهرک ولیعصر، خیابان صفحه به سمت سپاهان شهر  می باشد، در حالیکه جزایر شمالی گسترش بسیار کمتری در جزایر جنوبی را تجربه کردند (شکل5-4 و 5-5).

در مشهد بجز جزایر جنوبی شهر مربوط به جاده قدیم نیشابور، فرودگاه مشهد،  اطراف جاده مشهد-فریمان  و منطقه طرق بقیه جزایر طریقه گسترش بسیار کم و آهسته‌ای داشته‌اند. جزایر جنوبی در این شهر در حال گسترش و یکپارچه شدن بود (شکل5-6 و 5-7).

در تبریز جزیره‌ی جنوب‌غربی تقریبا وضعیت ثابتی داشته می باشد و جزایر نیمه غربی  بیشتر در حوالی پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی شرق خطیب گسترش بیشتری نسبت به جزایر جنوبی در امتداد جاده کمربندی جنوبی شهر را تجربه کرده می باشد. در سال های آخر هم گسترش جزیره شمالی حومه رضوان‌شهر و فرودگاه و ایجاد جزیره‌ای جدید در قسمت شرقی شهر حوالی جاده تهران و هریس در کرکج نظاره گردید (شکل5-8 و 5-9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه