شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- همبستگی چند متغیره بین پوشش‌های مختلف و دمای سطح

همان‌گونه که قبلا اظهار گردید برازش درصد هر پوشش و دمای سطح زمین حاکی از تاثیر دیگر پوشش‌ها در کنار پوشش مورد مطالعه در سلول‌های مخلوط می باشد. لذا مطالعه ارتباط درصد پوشش‌های مختلف با دمای سطح با بهره گیری از رگرسیون چندگانه می‌تواند تاثیرات هر پوشش‌ در حضور دیگر پوشش‌ها را بر دمای سطح را مورد مطالعه قرار داد. نتایج این مطالعه در جدول 5-2 نمایش داده شده می باشد.

 

جدول ‏5‑3-مدل رگرسیونی چندمتغیره برآورد دمای سطح بوسیله درصد پوشش‌های مختلف

شهر رگرسیون چند گانه بین درصد پوشش‌های مختلف و دمای سطح R2
اهواز LST = 47.1 + 5.45 Soil + 4.38 Builtup – 2.01 Vegetation 7/36
اصفهان LST = – 7.1 + 56.1 Soil + 51.3 Builtup + 46.5 Vegetation 4/68
مشهد LST = 40.5 + 5.47 Builtup + 2.96 Vegetation + 8.62 Soil 7/32
تبریز LST = 51.2 – 4.3 Soil – 9.8 Vegetation – 7.6 Builtup 37
تهران LST = 37.0 + 8.64 Builtup + 10.9 Soil + 4.25 Vegetation 3/27
تمام شهرها LST = 55.8 – 6.23 Soil – 15.0 Vegetation – 9.97 Built-up 8/23

 

جدول ‏5‑4-مقادیر T-value  مربوط به مدل رگرسیونی چند متغیره برآورد شده در جدول 5-3

شهر T-value of Vegetation T-value of Built-up T-value of soil
اهواز 2.011- 4.3812 5.4504
اصفهان 1.41 1.56 1.70
مشهد 0.37 0.68 1.07
تبریز 0.89- 0.69-  0.39-
تهران 1.63 3.47 4.31
تمام شهرها 3.47  – 7.80- 4.82-

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد