عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن شکل های 5-12، 5-13 و 5-14 می توان دید که بیشترین میانگین NDVI و پایین ترین میانگین دما مربوط به شهر اصفهان می‌باشد که کمترین اندازه گسترش جزایر را تجربه کرده می باشد. همین طریقه در مورد دیگر شهرها هم صادق می باشد. به این شکل که شهرهای با میانگین NDVI کمتر و میانگین دمای بیشتر شاهد گسترش بیشتر جزایر حرارتی بوده‌اند، فقط در مورد مشهد و اهواز این طریقه معکوس می باشد که مشهد با همین شرایط نسبت به اهواز، گسترش بیشتری را تجربه کرده می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج مطالعه گسترش سالانه هسته مرکزی جزایر حرارتی (افزایش دمای جزایر حرارتی)  در شکل‌های 12-5 تا 21-5 نمایش داده شده می باشد.

گسترش درونی جزایر و افزایش شدت آنها در شهر اهواز حوالی کارخانه فولاد خوزستان و مناطق صنعتی آن و شهرک شهید میثمی رخ داده می باشد. در اصفهان بیشتر این گسترش حوالی مناطق صنعتی حوالی کارخانه قند وکمربندی جنوبی و ورزشگاه تأثیر جهان و مناطق صنعتی شرق آن بوده می باشد. در مشهد شهرک صنعتی توس و شهر‌ک‌های صنعتی اطراف شهرک ولیعصر شاهد افزایش شدت و گسترش درونی جزایر حرارتی بوده می باشد. در تبریز کمربندی جنوبی و مناطق صنعتی حوالی پتروشیمی تبریز و در تهران حوالی فرودگاه مهرآباد و شهرک های صنعتی غربی شهر شاهد افزایش شدت جزایر و گسترش درونی جزایر حرارتی بوده می باشد. (شکل‌های 5-15 تا 5-19)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه