شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل رگرسیونی در شهرهای اهواز و اصفهان به علت تأثیر تاثیر گذارتر پوشش گیاهی و خاک و تباین حرارتی بیشتر این پوشش‌ها در این شهرها با دقت بالاتری همراه بود (جدول 5-4).

مدل در شهرهای تبریز و مشهد بدلیل تأثیر بیشتر کاهشی سطوح ساخته شده در این شهرها و میانگین دمای سطح این پوشش در نواحی گوناگون این شهرها دچار افت دقت و حتی گاهی بی‌معنی گردید. لذا مدل در این شهرها در سطح اطمینان 90 درصد  برآورد گردید.

در شهر تهران مدل از دقت پایینی برخوردار بود، لذا با در نظر داشتن پیچیدگی‌های این شهر به نظر می‌رسد پارامتر‌های دیگری همچون آلودگی، ترافیک، تنوع هر پوشش در این گستره و تراکم برای بهبود مدل در این شهر مورد نیاز باشد (جدول 5-4).

در مطالعه مدل در تمام شهرها هم شاهد کاهش مقدار R2 مدل بودیم. علت این امر هم تاثیر بالای تهران بر مدل به سبب تعداد نمونه‌های بالای این شهر و مقدار پایین R2 در این شهر می‌باشد به همین دلیل مدل بدون در نظر گرفتن شهر تهران برآورد گردید. نظاره می گردد مدل با متغییر‌های درصد خاک لخت و شاخص‌های NDVI و EVI توانایی برآورد دمای سطح را دارد. (جدول 5-4) مقدار دقت این برآورد در شهر‌های با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی از دقت بالاتری برخورداراست، که علت آن تاثیر بیشتر کاهشی پوشش گیاهی و افزایشی خاک لخت در این شهرها می باشد (جدول 5-4 و شکل‌های 5-75 و 5-76).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه