شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

در تهران علاوه بر گسترش و میل به یکپارچه شدن جزایر غربی و جنوب‌غربی، مناطق غربی فرودگاه مهرآباد، شهرک طالقانی به سمت کوی سیند، فعالیت‌های صنعتی اطراف بزرگراه‌های فتح و لشگری و آزادراه تهران-کرج و مجتمع‌های صنعتی قسمت غربی دهکده المپیک و وردآورد شمالی و زمین‌های بایر شمالی و جنوب شهر شاهد ایجاد و گسترش جزایر جدید در قسمت مرکزی مربوط به جنوب بازار به سمت بلوار بعثت و در قسمت شرقی شهر گسترش جزایر در شرق فرودگاه سپهر و زمین‌های بایر اطراف بزرگراه شهید بابایی، مناطق غربی سوهانک و مناطق بایر و به سمت جنوب شرق شهرک امیرالمومنین، مسگرآباد و شرق مشیریه با گسترش بیشتر شهر بودیم (شکل5-10 و 5-11).

به مقصود مطالعه تغییرات هسته‌های مرکزی جزایر حرارتی در سال‌های متوالی با اعمال عملگر اشتراک گسترش و ایجاد جزایر در درون جزایر طی سال‌های متوالی و مشخص کردن مناطق جدید مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی  از گسترش درونی جزایر حرارتی و افزایش شدت آنها در اطراف مناطق صنعتی در شهرهای مورد مطالعه بود. (شکل‌های5-15 تا 5-19)

با در نظر داشتن سوال دوم پژوهش که مطالعه ارتباط پوشش‌های اراضی مختلف با جزایر حرارتی می‌باشد، اقدام به استخراج پوشش‌های اراضی شهرها گردید. با برازش درصد پوشش سطح و دمای سطح زمین در شهرها ارتباط پوشش‌های مختلف و دمای سطح در این مناطق مطالعه گردید. نمودارهای حاصل حاکی از تاثیر توامان پوششهای مختلف و لزوم مطالعه تاثیر این پوشش‌ها بر دمای سطح در کنار یکدیگر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه