شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-  آماده سازی داده ها

1-1-1-1-  هم‌مختصات سازی داده‌ها

سیستم مختصات تولیدات حرارتی و شاخص پوشش گیاهی سنجنده مودیس بعد از موزاییک شدن به لمبرت با پارامترهای اظهار شده در جدول زیر تغییر داده گردید.

جدول ‏4‑2-پارامترهای سیستم مختصات لمبرت اعمال شده بر داده‌ها

0 False_Easting
0 False_Northing
54 Central_Meridian
30 Standard_Parallel_1
36 Standard_Parallel_2
24 Latitude_Of_Origin

 

1-1-1-2-  ترکیب داده‌ها

به مقصود ترکیب محصولات مودیس، تصاویر 8 روزه حرارتی و 16 روزه شاخص پوشش گیاهی با الگوریتم همپوشانی حداکثر[1] همپوشانی گردید،تا تصاویر ماکزیمم ماهانه حاصل گردد. سپس با بهره گیری از فیلتر میانگین پیکسل های از دست رفته اصلاح گردید. با طبقه بندی مجدد مقادیر جدید این پیکسل ها جدا شده و با ضرب در تصویر همپوشانی شده اصلی پیکسل های از دست رفته اصلاح شدند.

1 – Overlay by MAX

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه