عنوان کامل پایان نامه :

 شبیه­ سازی گسترش آتش­ سوزی با بهره گیری از مدل شبیه­ ساز سطح آتش (FARSITE)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

یکی از معضلات پیش­روی مدیریت مراتع و جنگل­ها در نواحی شمالی کشور، آتش­سوزی­هایی می­باشد که خسارت­های زیست محیطی و مالی سنگینی را تحمیل می­کند. مدیریت ریسک آتش­سوزی در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه می­تواند عرصه طبیعی را از گزند بسیاری از زیان­های ناشی از آتش­سوزی محافظت کند. مساحتی از عرصه­های طبیعی که در نتیجه شروع آتش­سوزی ممکن می باشد دچار حریق گردد موضوعی می باشد که کمتر به آن توجه شده می باشد. پس پژوهش حاضر کوشش دارد روش جدیدی را در زمینه پهنه­بندی عرصه­های طبیعی از نظر خطر گسترش و وسعت آتش­سوزی ارائه کند. به مقصود شبیه­سازی نرخ گسترش و مساحت دچار آتش­سوزی در این پژوهش از مدل FARSITE که یک مدل برداری مطالعه رفتار و گسترش آتش به شمار می­رود، بهره گیری گردید. مدل ماده سوختنی به عنوان یکی از ارکان اصلی در شبیه­سازی با در نظر داشتن شرایط پوشش گیاهی منطقه تعیین گردید. تغییرات محلی سرعت و جهت باد که در نتیجه شرایط توپوگرافی منطقه حادث می­گردد، مدلسازی و در FARSITE مورد بهره گیری قرار گرفت. همچنین به مقصود ارزیابی مدل FARSITE در شبیه­سازی گسترش آتش­سوزی در منطقه مورد مطالعه، از یک مورد آتش­سوزی که در منطقه به وقوع پیوست، بهره گیری گردید که دقت بدست آمده با بهره گیری از شاخص کاپا برابر 42 درصد می­باشد. مقایسه و تحلیل آتش­سوزی شبیه­سازی شده با آتش­سوزی واقعی، نشان می­دهد مدل FARSITE قابلیت شبیه­سازی آتش­سوزی­های بالقوه را در عرصه­های طبیعی منطقه دارا می­باشد. پس فرایند پهنه­بندی دربرگیرنده شبیه­سازی­های متعددی از گسترش آتش­سوزی­های سطحی بالقوه می­باشد. مقایسه نتیجه نهایی پهنه­بندی با سوابق آتش­سوزی­های موجود حکایت از سازگاری اینگونه نقشه­ها با واقعیت موجود دارد.

 

کلمات کلیدی: جنگل، آتش­سوزی، مدل ماده سوختنی، FARSITE، شهرستان نکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در همین بین سؤالی به تبیین زیر در ارتباط با این پژوهش مطرح می گردد که:

آیا مدل شبیه ساز سطح آتش (FARSITE) قابلیت شبیه سازی گسترش آتش سوزی در جنگل­های منطقه مورد مطالعه را دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد