سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • توجه
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژه اتیدیود[1]، معادل فارسی متعددی همچون طرز تلقی، وجهه نظر، بازخورد، وضع روانی، ایستار، گرایش و توجه دارد. اما اکنون اصطلاح توجه قبول عام یافته و به صورت­های مختلف نیز تعریف شده می باشد (ترکان و کجباف، 1387). توجه یک سازه فرضی می باشد، زیرا به صورت مستقیم قابل نظاره نیست بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

توجه عبارت می باشد از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. یکی از مبتکران نظریه توجه جدید[2]، ال ال ترستون[3] اعتقاد دارد که توجه اندازه انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک می باشد. توجه ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده ها دارند (مون و مینور[4]، 1388). در تعریف دیگر، در نظر داشتن عناصر توجه نیز مبذول شده می باشد: ترکیب شناخت­ها، احساس­ها و آمادگی برای اقدام نسبت به یک چیز معینی، توجه شخص نسبت به یک موضوع اجتماعی می باشد. توجه، عبارت می باشد از سازمان­دهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با در نظر داشتن بعضی جنبه­های محیطی که فرد در آن قرار گرفته می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

در راستای مطالعه رفتار مصرف­کننده، توجه را می­توان به این شکل تعریف نمود: تمایل ارزیاب­گرانه یک مصرف­کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی، توجه او را تشکیل می­دهد. به تعبیری توجه، عبارت می باشد از یک روش نسبتا ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع­های اجتماعی یا قدری وسیع­تر، هر گونه حادثه­ای در محیط فرد (همان منبع).

در یک نتیجه گیری کلی می­توان گفت، توجه یک مفهوم چند بعدی شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد که نحوه رفتار افراد را تعیین می­کند و هر نظری دارای موضوع خاصی می باشد که این موضوع می­تواند افراد، اشیا، رویدادها و حتی خود فرد باشد. توجه، احتمالا شاخص­ترین و ضروری­ترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی می باشد (گاورونسکی[5]، 2007).

توجه­ها، از تعیین­کننده­های مهم رفتارند. توجه، غیر از مهمی از موفقیت یا شکست استراتژی بازاریابی اینترنتی را تشکیل می­دهد. انتخاب خرید افراد، از عوامل عمده همچون توجه، باورها و عوامل روان شناختی تاثیر می­پذیرد. آنها در مرکز فرآیند رفتار خریداران قرار گرفته­اند و ابزارهایی هستند که افراد از آن به عنوان شناسایی احساسات خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری می­نمایند. غالبا نگرشها بر رفتار و توجه­های دیگر ما تاثیر می­گذارند و نحوه پردازش اطلاعات مربوط به توجه را نیز تعیین می­نمایند (کریمی و صفاری نیا،1384).

ارتباط بین احساسات و اعمال در یک زمینه وسیعتر جای دارد. توجه­ها یک عامل تعیین­کننده رفتار اجتماعی می باشند اما تعیین­کننده­های دیگری نیز وجود دارند. این محدودیت­ها براساس تئوری فیشن باین (1980) تحت عنوان عکس العمل معقول[6] شکل گرفته که آجزن[7] (1991) آن را گسترش داد و نظریه رفتار برنامه ریزی شده نامید. مطابق تئوری عکس العمل معقول[8]،  توجه شخص به یک موضوع تابعی از عقاید فرد در مورد موضوع می باشد. به علاوه، این نظریه اظهار می­نماید که تمایلات رفتاری، فعالیت­های رفتاری خاصی را اعمال می­کنند که به خوبی می­توانند به وسیله توجه­ها و قاعده ذهنی، نسبت به آن اقدامات قابل پیش بینی باشند (پیکت[9]، 2007).

نظریه رفتار برنامه ریزی شده، معتقد می باشد که توجه­ها بر رفتار، براساس یک تصمیم داوطلبانه که در طی فرآیندی محدود می­شوند، تاثیر می­گذارند. آغاز اینکه رفتار کمتر از توجه­های کلی و بیشتر از توجه­های خاص نسبت به یک رفتار خاص متاثر خواهد گردید. دوم اینکه، رفتار تنها به وسیله توجه­ها متاثر نمی­شوند، بلکه به وسیله هنجارهای ذهنی یا باورهای ما درمورد آن چیز که دیگران فکر می­کنند و ما بایستی انجام دهیم نیز متاثر می­شوند. سوم اینکه، توجه­ها، رفتار ما را تنها هنگامی که ما آنها را ادراک می­کنیم و تحت کنترل خودمان درمی­آوریم، برمی­انگیزاند. چهارم اینکه، اگر چه توجه­ها همراه با ایده­های ذهنی و کنترل ادراکی سهم در انجام رفتار دارند، مردم غالبا نمی­توانند بر اساس قصد خود رفتار نمایند (برهم و کاسین[10]، 1993).

[1]. Attitude

[2]. Modern attitude measurement

[3]. L.L.Thurstone

[4]. Mowen and Minor

[5]. Gawronski

[6]. Reasoned action

[7]. Ajzen

[8]. Responed action

[9]. Pickett

[10]. Brehm & Kassin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
  4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد