متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، بودجه، مصالح، فضای قابل دسترسی و بسیاری از عوامل و امکانات مشابه که در امر اجرای یک پروژه لازم می باشند منابع نامیده می شوند. هزینه های پروژه اکثراً شامل اقلامی هستند که از به کار گرفتن منابع به وجود می آیند. با پیشرفت زمان، احتیاج به اجرای پروژه هایی پیچیده تر و حجیم تر و دارای ویژگیهایی بیشتر افزایش می یابد. برای اجرای این پروژه ها، استخدام نیروی انسانی با تخصص های نادر، به کار گرفتن تجهیزات گران و بهره گیری از مواد و مصالحی با خصوصیات فنی متناسب با خواسته های پروژه الزامی و غیر قابل اجتناب می باشد. با در نظر داشتن وجود محدودیت در سطح منابع قابل دسترس، بایستی پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شوند که در هیچ موقعیتی، سطح احتیاجات از سطح امکانات بالاتر نباشند.

 

3-2- مفهومRBV

دیدگاه مبتنی بر منابع یک ابزار مدیریت تجارت می باشد که برای تعیین استراتژیهای منابع در دسترس یک شرکت بهره گیری می گردد. دیدگاه مبتنی بر منابع تبیین می دهد که چگونه منابع شرکت تفاوتهایی را در عملکرد شرکت ایجاد می کنند. محققان بین منابع شرکت و تواناییها و امکانات آن فرق قائل می شوند. یک منبع، موجودی و دارایی ملموس یا نا ملموس می باشد. منابع می توانند ارزیابی و مبادله شوند نظیر یک مارک تجاری، یک امتیاز یا حق انجصاری، یک قطعه زمین یا یک مجوز. مهارتهای یک کارمند نیز منابع شرکت هستند. منابع به محصولات نهایی یا خدمات،  با بهره گیری از محدوده گسترده ای از موجودیهای دیگر شرکت، تبدیل می شوند. از سوی دیگر تواناییها” ظرفیت یک شرکت برای گسترش منابع با بهره گیری از فرآیند های سازمانی برای رسیدن به اهداف مطلوب سازمان ” می باشد. توانایی نا ملموس می باشد و شرکتها نمی توانند مقدار و کمیت تواناییهایشان را ارزیابی کنند. توانایی ظرفیت یک شرکت برای تقبل فعالیتی خاص می باشد. تحت این چارچوب مدیریت منابع یک توانایی می باشد. مدیریت منابع مجموعه ای از انتخابهای استراتژیک در مورد سرمایه های ملموس و نا ملموس شرکت می باشد.

نکات کلیدی نظریه عبارتند از:

  1. شناسایی منابع کلیدی شرکت
  2. ارزیابی اینکه آیا این منابع معیارهای VRIN را تحقق می بخشند

VRIN عبارت می باشد از:

Valuable: یک منبع بایستی بتواند یک شرکت را قادر سازد تا با در نظر داشتن بازده شرکتهای رقیب و کاهش نقاط ضعف شرکت استراتژی خلق ارزش را به کار برد.

Rare: یک منبع بایستی نادر باشد.

Imitable: اگر یک منبع با ارزش به وسیله تنها یک شرکت کنترل گردد می تواند به عنوان منبعی برای

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد