متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

-تاریخچه

در سال 1964 دو نفر با نامهای Baker, Pound به مطالعه چگونگی هنر و دانش ارزیابی و انتخاب پروژه های R&D (پژوهش و توسعه) پرداختند. هر چند تحقیقات این دو منحصراً به پروژه های پژوهش و توسعه مرتبط بود. اما مطالعات بعدی آنها منجر به بعضی از نتایج در مورد گذشته، حال و آینده روشهای انتخاب پروژه گردید که در ادامه اختصار ای از آن ذکر می گردد.

بهره گیری از رویه های ساختار مند و عددی، برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها از پدیده های اخیر     می باشد. که به گونه گسترده بعد از جنگ جهانی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در آغاز معیارهایی زیرا دوره بازگشت و متوسط نرخ بازگشت سالانه  بیشتر از همه مورد بهره گیری قرار می گرفتند. البته این تکنیک ها هنوز هم توسط تعداد زیادی از شرکتهایی که احساس می کنند شرایط عدم اطمینان بر انتخاب پروژه احاطه دارد مورد بهره گیری قرار می گیرد.

سپس در طول دهه 1950 و 1960 بهره گیری از مدلهای ساختارمند بتدریج گسترش پیدا نمود. در این زمان تعداد زیادی از مدلهای مورد بهره گیری منحصراً از نوع مدلهای سود/سودمندی بودند. این مدلها بر کوتاه کردن افق زمانی تصمیمات پروژه های سرمایه گذاری گرایش داشتند.

افزایش نرخ بهره در طول دهه 1970، موجب بالا رفتن نرخ بازگشت مورد انتظار گردید و این به نوبه خود باعث کاهش سرمایه گذاری در پروژه هایی گردید که از لحاظ زمانی، فاصله زیادی بین سرمایه گذاری وجود داشت. (شریفی اصفهانی، 1382)

برای مثال سرمایه گذاری کم در پروژه های بلند مدتی زیرا فولاد سازی و احیای مس به علت طولانی بودن دوره سرمایه گذاری، موجب عدم پاسخگویی به تقاضای رشد یافته این دو کالا گردید. سپس با در نظر داشتن مشکلاتی که توجه صرف به یک معیار منحصر پدید می آورد، تمایلاتی در بهره گیری از مدلهایی که توانایی بکارگیری چندین معیار را در تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی داشتند، به وجودآمد.

یک دهه بعد رشد قابل ملاحظه ای در بهره گیری از مدلهای ساختارمند و باز هم با تاکید برمدلهای سود نظاره می گردد. اما این بار مدلهایی که چندین معیار را برای تصمیم گیری دخالت می دادند، مورد توجه قرار گرفتند.سپس گرایشهایی به سمت بهره گیری از سیستم های اطلاعات تصمیم[1] به وجودآمد. زیرا خیلی از مسائل تصمیم چند معیاره به راحتی قابل کمی کردن نبودند و روشهای کمی کردن مرجحات نیز رضایتبخش نبودند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد از آن سیستم های تصمیم تعاملی[2] به وجودآمدند که به بهره گیری کنندگان اجازه می دادند که اثرات ترکیبات مختلف از پروژه های ممکن را امتحان کنند. در دهه 1990 پیشرفتهای چشمگیری در توسعه فرآیندهای ارزیابی ترجیحات که از اطلاعات ورودی مناسب برای رتبه بندی بهره گیری می کردند، دیده می گردد. سپس این مدلها در زمینه هایی زیرا برنامه ریزی آرمانی[3] و مدلهای تخصیص مورد بهره گیری قرار گرفتند.

[1] Decision Information System

[2] Interactive Decision System

[3] Goal programming

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد