سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شامل کلیه کاربران فعال جامعه مجازی ایرانیان می­باشد.

 • قلمرو زمانی

از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه و گردآوری اطلاعات، یک دوره زمانی شش ماهه از اواسط زمستان 92 تا اواسط تابستان 93 در نظر گرفته شده می باشد.

 • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه پاسخ، اعتماد و توجه کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد.

 

 • تعریف واژگان تخصصی
 • در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

تعریف مفهومی: ساختاری عاطفی[1] می باشد که انعکاس دهنده ارزیابی­های ذهنی[2] نسبت به محرک­های تبلیغات می­باشد (هاپکینز و همکاران[3]، 2004).

تعریف عملیاتی: خوب بودن کلی تبلیغات اینترنتی، دوست داشتن کلی تبلیغات اینترنتی، بسیار مورد نیاز بودن تبلیغات اینترنتی، بسیار مطلوب بودن توجه کلی به تبلیغات اینترنتی (عظیم و حق، 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اعتماد به تبلیغات اینترنتی

تعریف مفهومی: اعتمادی می باشد مبنی بر این که تبلیغات، منبع قابل اعتمادی برای اطلاعات محصولات و خدمات می­باشد و تمایلی را در فرد، برای بجای آوردن فعالیتی براساس اطلاعات منتقل شده در تبلیغات، ایجاد می­نماید (ساه و همکاران[4]، 2009).

تعریف عملیاتی: شناختی، احساسی و رفتاری (ساه و همکاران، 2009).

 

 

 • کلیک تبلیغات

تعریف مفهومی: کلیک تبلیغات، تعداد دفعات کلیک کاربر بر تبلیغاتی (مختلف) که در معرض آن قرار دارد، می­باشد (کیم و همکاران[5]، 2011).

تعریف عملیاتی: کلیک تبلیغات در اغلب موارد توسط کاربر (انورمیر، 2012).

[1]. Affective construct

[2]. Subjective evaluations

[3]. Hopkins, et al.

[4]. Soh, et al.

[5]. Kim, et al.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه