متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت پروژه

جهت ارائه تعریفی برای مدیریت پروژه، با مطالعه منابع، مشخص می گردد که منابع مختلف تعاریف متنوعی برای مدیریت پروژه ارائه کرده‌اند. بر اساس تعریف PMI مدیریت پروژه بهره گیری از دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک‌هایی جهت فعالیتهای پروژه می باشد تا نیازهای پروژه برآورده گردد. مدیریت پروژه از طریق بهره گیری و یکپارچه‌سازی فرآیندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل و پایانی مدیریت پروژه انجام می گردد (Project Management Institute، 2010).

مدیریت یک پروژه  به صورت مشخص، کارهای زیر را بایستی پوشش دهد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت نیازها
  • ایجاد اهداف روشن و قابل دستیابی
  • ایجاد توازن میان درخواستهای متناقض در مورد کیفیت، محدوده کاری، زمان و هزینه

پذیرش مشخصات، برنامه‌ها و روشها در مورد انتظارات متفاوت ذینفعان مختلف

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد