متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی ریاضی

برنامه ریزی ریاضی به انتخاب عناصر بهینه از یک مجموعه از آلترناتیوهای قابل‌دستیابی می‌پردازد. به عبارت بهتر، به دنبال یافتن بهترین مقدار قابل دستیابی از یک تابع هدف تعریف شده بر یک دامنه معین از مقادیر می باشد. در ساده‌ترین حالت، هدف، حداقل یا حداکثرسازی یک تابع حقیقی‌، با انتخاب نظام‌مند مقادیر حقیقی یا اعداد صحیح از یک مجموعه از مقادیر ممکن می باشد. ساده‌ترین مثال، بهره گیری از یک تابع هدف حقیقی مقدار می باشد.

تعمیم تئوری بهینه‌سازی و تکنیک‌های فرمول‌بندی بخش بزرگی از ریاضیات کاربردی را شکل می‌دهد. پژوهش در عملیات، برنامه ریزی با اعداد صحیح و مختلط، مدل‌های شبکه‌ای، تئوری کنترل، برنامه‌ریزی غیرخطی، نظریه صف و برنامه ریزی پویا بعضی شاخه‌های ریاضیات کاربردی مرتبط با بهینه‌سازی هستند که امروزه در مدیریت و اقتصاد کاربرد وسیعی دارند.

 

4-2- تاریخچه

اولین تکنیک بهینه‌سازی را کارل فردریش گاوس ابداع نمود. اما عمده اصطلاحات مورد بهره گیری در این حوزه به دوره معاصر بر‌می گردد. اصطلاح برنامه ریزی خطی‌ را نخستین بار جرج دانتزیگ در 1940 میلادی به‌کاربرد. اصطلاح برنامه‌ریزی در حوزه بهینه‌سازی به معنای برنامه‌نویسی برای کامپیوتر نیست، با این همه، رایانه‌ها، امروزه به شکل گسترده‌ای در حل مسائل ریاضی مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. ریشه این اصطلاح به کاربرد واژه «برنامه» در ارتش ایالات متحده برمی‌گردد که در تصریح به طرحهای لجستیک و آموزشی به کار می‌رفت که دانتزیگ آن را مورد مطالعه قرار می‌داد.

4-3- شاخه های اصلی برنامه ریزی ریاضی

  • برنامه‌ریزی محدب به مطالعه حالتی می‌پردازد که تابع هدف محدب می باشد و قیودی اگر وجود داشته باشند یک مجموعه محدب را شکل می‌دهند. می‌توان آن را حالت خاصی از برنامه‌ریزی غیرخطی یا تعمیمی از برنامه‌ریزی درجه دوم محدب دانست.
    1. برنامه‌ریزی خطی نوعی از برنامه ریزی محدب می باشد که به مطالعه مواردی می‌پردازد که در آن تابع هدف خطی می باشد و مجموعه قیود با بهره گیری از معادلات و نامعادلات خطی مشخص می گردد. چنین مجموعه‌ای اگر کران‌دار باشد چندوجهی یا کثیرالوجوه خوانده می گردد.
    2. برنامه‌ریزی مخروط مرتبه دوم نوعی از برنامه ریزی محدب می باشد که شامل انواع خاصی از برنامه‌های درجه دوم می باشد.
    3. برنامه ریزی شبه‌معین نوعی از برنامه ریزی محدب و تعمیمی می باشد از برنامه‌ریزی خطی و درجه دوم که متغیرهای تحت مطالعه آن، ماتریس‌های شبه‌معین می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد