متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت طرح

مدیریت طرح را می‌توان عاملی که امکان به کارگیری و بهره گیری از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیکهای مدیریت پروژه در مدیریت متناسب مجموعه‌ای از پروژه‌ها در سازمان در جهت دستیابی به دستاوردها و اهداف تعیین شده فراهم می‌نماید تعریف نمود. استاندارد PMI مدیریت طرح را شامل مدیریت متمرکز و متناسب طرح جهت دستیابی به منافع و اهداف استراتژیک آن معرفی می کند. همچنین در این زمینه بهره گیری از چند موضوع مدیریتی جهت اطمینان از موفقیت طرح مجاز شمرده شده می باشد. این زمینه‌ها شامل: مدیریت سود، مدیریت ذینفعان و نظارت بر طرح می‌باشد. مدیریت چند پروژه بوسیله طرح این امکان را فراهم می‌آورد تا هزینه، زمانبندی و سایر تلاشها بهینه و یکپارچه شوند. پروژه‌ها ممکن می باشد به دلیل ارائه محصول قابل تحویل مشترک و یا ویژگیهایی مشترکی مانند مشتری، فروشنده، تکنولوژی و منابع  به یکدیگر وابسته باشند. طرح، پروژه‌ها را به روشهای گوناگونی که شامل موارد زیر می‌باشد، بهم مرتبط می‌سازد:

  • وابستگی متقابل وظایف در میان پروژه‌ها مانند تأمین نیازهای منظم سازمان یا تحویل یک خدمت تواناسازی
  • محدودیت منابع که ممکن می باشد پروژه‌های شامل طرح را تحت تأثیر قرار دهد.
  • فعالیتهای کاهش دهنده ریسک که مسیر یا زمان تحویل چندین پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تغییر مسیر سازمان که کار پروژه ها و روابط متقابل آنها را با سایر پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد