متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور

قسمتی از متن پایان نامه :

– طرح

همانطور که پیشتر تصریح گردید به مجموعه‌ای از پروژه‌ها که به صورت هدفمند در راستای مزایا و اهداف استراتژیک در یک مجموعه قرار گرفته‌اند، طرح گفته می گردد. تعریف بهتر طرح تعریف ارایه شده توسط انیستیتو مدیریت پروژه (PMI) می باشد که در آن طرح عبارت می باشد از مجموعه‌ای از پروژه های مرتبط به هم که به خاطر منافعی که از مدیریت متناسب آنها حاصل می گردد، لازم می باشد بصورت همراستا (و نه به صورت جداگانه) مدیریت می شوند. تعاریف مشابهی در منابع دیگر برای طرح ارایه شده می باشد. به­عنوان نمونه طرح­کاری می باشد که برای یکبار با مقاطع آغاز و پایان مشخص، اهداف، محدوده و معمولاً بودجه مشخص و روشن انجام می گردد. “دکتر جی.ام. جوران می‌گوید:”طرح مسئله‌ای می باشد که حل آن مستلزم زمانبندی می باشد. ” هدف طرح در قالب اهداف جزیی‌تر، اهداف پروژه‌های زیر مجموعه طرح را تشکیل می‌دهد و بایستی از قبل تعیین شده باشند. همچنین هر طرح با هزینه معین اجرا می گردد. هزینه اجرای طرح در مراحل اول سنجیده می گردد و کلیه عوامل و مراحل عملیات و خدمات موضوع طرح را در برمی‌گیرد. هزینه طرح معیاری برای تشخیص اقتصادی بودن و مقایسه طرح‌های مختلف با یکدیگر و عامل اصلی در ارزیابی طرح می باشد. (Project Management Institute، 2010).

با مقایسه تعریف طرح در منابع مختلف، می‌توان گفت که طرح مجموعه‌ای از عملیات و خدمات می باشد که در قالب چندین پروژه مرتبط به هم طی دروه زمانی مشخص و با هزینه معین تعریف و به اجرا در می‌آید. نتیجه دیگری که از تعریف طرح می‌توان گرفت این می باشد که طرح کلیه عناصر تشکیل دهنده یک پروژه را شامل می گردد. به تعبیری یک طرح مجموعه‌ای از فعالیتهاست که در یک دوره زمانی معین اجرا شده و زمان اجرای طرح بسته به کوچکی، بزرگی، ‌پیچیدگی یا سهولت عملیات، محل اجرا و عوامل دیگر پروژه‌های تشکیل دهنده آن داردکه به مقصود نیل به هدف یا هدفهای معین اجرا می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه فرضیات مساله به تبیین زیر می باشند:

  • برای تعیین پورتفولیو پروژه ها از روش برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.
  • اولویت اهداف و راهبردها در سطح کلان در دسترس می باشد.
  • بهره گیری از خبرگان برای تعیین اولویت اجرایی پروژه امکان پذیر می باشد.

فهرست پروژه ها به صورت کلی در مرحله تدوین برنامه عملیاتی در دست می باشد .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه